Proiect finantat

Proiect cu finantare europeana

Compania NEVA EXPERT S.R.L. este beneficiara a proiectului cu titlul: „Modernizarea activitatii societatii NEVA EXPERT SRL”.

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational regional 2014-2020, Axa Prioritara 2-Imbunatatirea comptitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1-Promovarea spritului anteprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Obiectivul general este consolidarea pozitiei pe piata a NEVA EXPERT SRL prin dotarea punctului de lucru cu echipamente IT si softuri, echipamente tehnologice si mobilier necesare activitatii de editare si tiparire a materialelor publicitare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse.

Finantarea proiectului in valoare totala de 366.616,20 lei este realizata in proportie de 68,42% din FEDR, 12,08% din Bugetul de stat si 19,5% reprezinta contributia proprie a NEVA EXPERT S.R.L., conform contractului de finantare 1098/07.02.2018.

Rezultatele proiectului:

  • angajarea a 2 persoane cu norma intreagam, din care o persoana apartinand categoriilor defavorizate
  • achizitionarea a 6 echipamente tehnologice specifice pentru activitatea de realizare a materialelor promotionale, a 8 echipamente IT suport pentru activitatea de baza si un soft CRM pentru optimizarea activitatii.

Impactul investitiei la nivel local consta in utilizarea fortei de munca locale si dezvoltarea mediului de afaceri local.

Comunicate de presa:

25.04.2019:                          08.08.2019:                         21.08.2019: 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale de informare:

Autocolant:                                                               Placa permanenta:  

 

 

Flyer: