Proiect DINAMIC

DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe – COD SMIS: 135834

Proiect implementat de Consiliul Județean Dâmbovița

NOUTĂȚI DESPRE PROIECT

  • Planul Strategic Instituţional (PSI), elaborat în cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, Cod SMIS 135834, este un document de management şi programare bugetară internă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, dezvoltat în concordanţă cu documentele strategice existente la nivelul acestuia. Planul Strategic Instituţional (PSI) va avea un rol semnificativ în îndeplinirea măsurilor pentru îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare la nivelul Consiliului Județean Dâmboviţa. PSI vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate, indicatori. Acesta va oferi o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul instituţiei şi va sprijini trecerea de la managementul de administrare a resurselor la managementul orientat spre rezultate. Totodată, el va fi o punte de legătură între priorităţile urmărite şi resursele financiare previzionate. Realizarea PSI vizează trei componente majore: componenta management, componenta buget / programare bugetară și componenta implementare (monitorizare și raportare). Astfel, pentru elaborarea Planului Strategic Instituțional se vor realiza: analiza situației actuale (obiective, structura organizatorică, proceduri); analiza SWOT; analiza bugetului din perioada de programare anterioară; analiza resurselor disponibile (interne şi externe); se vor stabili priorităţile pentru atingerea obiectivelor strategice (SMART); se vor corela obiectivele cu sursele de finanţare.
  • În perioada 19 – 20 ianuarie 2021, se vor desfășura, în sistem online, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, 4 ateliere de lucru în vederea elaborării PSI, în cadrul cărora vor fi dezbătute valorile promovate la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, va fi analizat mediul intern și extern prin aplicarea instrumentelor SWOT și PESTLE, vor fi analizate resursele existente și vor fi dezbătute prioritățile Consiliului Județean Dâmbovița.
  • La aceste ateliere de lucru vor participa reprezentanții prestatorului, SC ARNhitectura SRL, și 80 de persoane (20 persoane/atelier) – funcționari publici din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, având în vedere importanţa consultării şi implicării personalului în procesul de elaborare a PSI. Concluziile ce se vor desprinde în cadrul acestor ateliere de lucru vor constitui baza pentru elaborarea PSI. În elaborarea Planului Strategic Instituțional se va lua ca document de referinţă, printre altele, Anexa VI la Ghidul solicitantului CP 13/2019 „Ghid pentru planificarea şi fundamentarea procesului decizional din administraţia publică locală”. Planul strategic instituțional (PSI) aferent perioadei 2021 – 2023 va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Dâmbovița.

DOCUMENTE SUPORT

 

Mai multe informatii disponibile pe www.cjd.ro.

Actualizat la: 12.01.2021